تشخیص مهره مار ثروت tagged posts

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

این کارشناسان دولت، مجلس رژیم یازدهم را نقطه عطفی در سرنگونی جریان هایی چون ائتلاف، روحانیت مبارز و جبهه امام خمینی (ره) می دانند و می گویند که اکنون اصولگرایی توسط نوبنیادگرایان کلیباف، احمدی نژاد و جبهه پایداری اداره می شود. جنگ پس از انتخابات پیرامون رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس آغاز شد و در ساعات اخیر توافق شد که کلیباف معاون اول جبهه پایداری و معاون دوم وزیران دوره احمدی نژاد در یک سال آینده باشد. دوستت دارم...

Read More