Garda پس از ادعای حمله جنسی در ساحل چوب پنبه درخواست تجدیدنظر کرد

[ad_1]

حادثه ادعایی صبح شنبه رخ داد.

Gardaí درخواست تجدیدنظر را پس از ادعای تجاوز جنسی در ساحل چوب پنبه آغاز کرده است.

تحقیقات این آخر هفته پس از آن آغاز شد که یک زن در نزدیکی ساحل در Allihies ، Co. Cork مورد تعرض قرار گرفت.

RTÉ News گزارش می دهد که حادثه ادعایی در ساعات اولیه صبح شنبه رخ داده است.

گاردای از هرکسی که جمعه شب یا شنبه صبح در منطقه بود درخواست کرده است که جلو بیاید و با ایستگاه بانتری گاردا تماس بگیرد.

هنوز هیچ دستگیری انجام نشده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>