Anzac Day Live: Aotearoa کسانی را به یاد می آورد که در جنگ خدمت می کردند و درگذشتند

[ad_1]


صبح امروز ، پس از آن که بیماری همه گیر مراسم بزرگداشت روز آنزاک را مختل کرد ، خدمات سنتی سحر در حال بازگشت به سراسر کشور هستند. امروز انتظار می رود هزاران نفر به یاد کسانی که در جنگ کشته شده اند ، یاد کنند و از کسانی که آن را به خانه خود رسانده اند تجلیل کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>