Monthly Archives می 2022

مهره مار هندی دابویا

  • ناخدا = ملحد، کافر، ملحد
  • GM – Opel: GME 08200; فیلتر کربن فعال فیلتر زغال چوب / 2004
  • زرت (زرت) = زرشک، سریع. مثال: زارتی به گوشم زد
  • خار داشتن = راه نرفتن، پا نكردن
  • از بدن خود در برابر بسیاری از بیماری ها محافظت کنید
  • «و این یک شهادت بسیار سخاوتمندانه است. "

زنان اغلب افسردگی یا خستگی شدید را قبل از قاعدگی تجربه می کنند. به عنوان مثال، زنان می توانند مهره مار را به گیره سر وصل کنند یا آن را در جیب شلوار خود نگه دارند. خوب است بدانید در زمان های قدیم از مهره مار ایرانی استفاده می شد که قدرت بسیار کمی داشت و اعتقاد بر این بود که هر چه مهره مار به گوشت و استخوان انسان نزدیکتر باشد نتیجه بهتری حاصل می شود...

Read More

مهره مار اصلی را از تقلبی تشخیص دهید و اصل بودن مهره مار را آزمایش کنید.

این کارشناسان دولت، مجلس رژیم یازدهم را نقطه عطفی در سرنگونی جریان هایی چون ائتلاف، روحانیت مبارز و جبهه امام خمینی (ره) می دانند و می گویند که اکنون اصولگرایی توسط نوبنیادگرایان کلیباف، احمدی نژاد و جبهه پایداری اداره می شود. جنگ پس از انتخابات پیرامون رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس آغاز شد و در ساعات اخیر توافق شد که کلیباف معاون اول جبهه پایداری و معاون دوم وزیران دوره احمدی نژاد در یک سال آینده باشد. دوستت دارم...

Read More