یک پیرمرد 76 ساله گمشده از مرکز اوکلند توسط پلیس پیدا شد

[ad_1]

پلیس می تواند وایسایلی پائولو را که دوشنبه شب مفقود شده بود ، تأیید کند.

NZ پلیس / عرضه شده

پلیس می تواند وایسایلی پائولو را که دوشنبه شب مفقود شده بود ، تأیید کند.

جستجوی پلیس برای یافتن پیرمردی 76 ساله به نام وایسایلی پائولو از حومه اوکلند وسلی پیدا شد.

پائولو آخرین بار در ساعت 6 عصر دوشنبه دیده شد و اکنون در مکان امن قرار دارد.

پائولو دوشنبه شب مفقود شد آخرین بار با کت آبی بارانی ، زیر آن یک تاپ آبی روشن و یک شلوار بلند تیره دیده شد.

صبح سه شنبه تیم های جستجو و نجات در تلاش برای یافتن وی در منطقه وسیع تری بودند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>