یک نفر پس از چاقوکشی پالمرستون شمال به شدت زخمی شد

[ad_1]

پلیس در ساعت 10.30 شب شنبه به یک حمله گزارش شده در خیابان Tilbury فراخوانده شد

چیز

پلیس در ساعت 10.30 شب شنبه به یک حمله گزارش شده در خیابان Tilbury فراخوانده شد

یک نفر پس از یک ضربه چاقو در حومه پالمرستون شمالی هوکوویتو در بیمارستان بستری است.

در ساعت 10.30 عصر روز شنبه ، سرویس های اضطراری به یک حمله حمله شده در آدرس خیابان Tilbury Ave ، در نزدیکی هلال واترلو فراخوانده شدند.

سخنگوی سنت جان گفت: یک نفر پس از اصابت چاقو به شدت زخمی شد و به بیمارستان پالمرستون شمالی منتقل شد.

پلیس گفت که یک نفر در ساعت 10.36 شب دستگیر شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>