یک نفر پس از سقوط بزرگراه اتاگو شمالی با صدمات جدی

[ad_1]

جمعه در یک تصادف یک وسیله نقلیه در بزرگراه ایالتی 1 یک نفر به شدت مجروح شد.  (عکس پرونده).

آلدن ویلیامز / چیزها

جمعه در یک تصادف یک وسیله نقلیه در بزرگراه ایالتی 1 یک نفر به شدت مجروح شد. (عکس پرونده).

یک نفر در تصادف با یک وسیله نقلیه در بزرگراه ایالتی 1 در شمال اوتاگو به شدت زخمی شده است.

پلیس در ساعت 6.50 بعد از ظهر از وقوع سقوط در جاده هیلگروو ، بین پالمرستون و هامپدن مطلع شد.

سخنگوی پلیس گفت به نظر می رسد این وسیله نقلیه از جاده خارج شده است. وی گفت ، یک هلی کوپتر پاسخ می داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>