گره گشایی از بحث و جدال الی کمپر در سال 1999 در مورد پیامبر تبلیغات پیامبر

[ad_1]


الی کمپر با یک مسابقه ای که در سال 1999 برنده شده بود ، با واکنش روبرو شد. برای جزئیات بیشتر در مورد جنجال پیرامون سازمان پیامبر محجبه و تاریخچه آن ، به پایین اسکرول کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>