کریس همسورث را با نمایش یک بازی Arcade ، قدرت ثور خود را به نمایش بگذارد

[ad_1]


در یک داستان اینستاگرام اخیر ، کریس همسورث با انجام یک بازی آرکید که قدرت شما را آزمایش می کند ، عضلات خود را نشان داد. به اسکرول ادامه دهید تا عملکرد Thor را ببینید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>