کریستچرچ با زلزله ای به بزرگی 3.2 ریشتر در حوالی لیتلتون واقع شد

[ad_1]

زلزله 3.2 ریشتری در حوالی لیتلتون رخ داد.  (عکس پرونده)

چیز

زلزله 3.2 ریشتری در حوالی لیتلتون رخ داد. (عکس پرونده)

بیش از 1800 نفر زلزله 3.2 را در کریستچرچ احساس کرده اند.

به گزارش ژئو نت ، این زمین لرزه ساعت 17:52 بعد از ظهر روز دوشنبه در حوالی لیتلتون رخ داد.

از گزارش های “نمدی” ارسال شده توسط مردم ، اکثریت گزارش دادند که این لرزش سبک است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>