کریستن استوارت و دوست دختر دیلن مایر در دیدن نادر دست یکدیگر را می گیرند

[ad_1]


تقریباً دو سال پس از عاشقانه خصوصی ، کریستن استوارت و دیلن مایر تأیید کردند که به لطف برخی از PDA های شیرین در هنگام مشاهده عمومی نادر ، آنها هنوز هم زن و شوهر هستند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>