چه چیزی بعد از “پچ خشن” برای اسکوتر براون و همسرش Yael

[ad_1]


اسکوتر براون و همسرش Yael پس از جشن هفتمین سالگرد ازدواج خود تصمیم به جدایی گرفتند. اما چه چیز دیگری برای آنها پیش می آید؟ یک منبع توضیح می دهد که چرا آنها هنوز عجله ای برای طلاق ندارند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>