چرا ملکه الیزابت دوم در مراسم خاکسپاری پرنس فیلیپ تنها نشست

[ad_1]


همانطور که ملکه الیزابت دوم یک بار گفت: “غم و اندوه بهایی است که ما برای عشق می پردازیم.” و هیچ تصویری بیش از تصویر دلخراش او که تنها در مراسم خاکسپاری پرنس فیلیپ نشسته است ، نشانگر آن نیست.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>