چرا لیلی-رز دپ در مورد آن شایعات تیموتی چلامت صحبت نخواهد کرد

[ad_1]


در میان حدس و گمان ها در مورد وضعیت رابطه اش با تیموتی چلامت ، لیلی رز دپ با درو بریمور درباره خصوصی نگه داشتن زندگی شخصی خود صحبت کرد. برای مصاحبه بروید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>