چرا برنامه های ازدواج شایلین وودلی و آرون راجرز متوقف شده است

[ad_1]


شایلین وودلی توضیح داد که چرا در حال حاضر برنامه ریزی صفر برای عروسی او با آرون راجرز ، بازیکن فوتبال Green Bay Packers اتفاق نمی افتد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>