چرا انتظار می رود ستاره ها پس از بچه دار شدن “عقب بروند” بسیار ضرر آور است

[ad_1]


وقتی دیگر انتظار ندارید چه انتظاری داشته باشید: شکم ، نفخ شکم و دسته ای از شلوار جین لاغر که باید لحظه ای قفسه بندی شود. اینجاست که چرا زمان شروع جشن گرفتن آن فرا رسیده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>