چارلی شین 10 سال پس از مرحله ‘خون ببر’ ابراز تأسف می کند

[ad_1]


چارلی شین دهمین سالگرد سریال های معروف و معروف مصاحبه های 2011 خود را که منجر به شلیک معروف وی از دو و نیم مرد شد ، جشن می گیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>