پلیس می گوید ، ممکن است جسد داخل اتومبیل سوخته در اوکلند باشد

[ad_1]

از عموم مردم خواسته شده است که از این منطقه خودداری کنند.

اندی جکسون / چیزها

از عموم مردم خواسته شده است که از این منطقه خودداری کنند.

نیروهای پلیس و آتش نشانی در حال بررسی هستند که ممکن است جسدی در اتومبیل سوخته در اوکلند پیدا شود.

در ساعت 8.10 شب شنبه خدمات اضطراری به Chapel Road در Flatbush فراخوانده شدند. پلیس گفت گزارش های اولیه حاکی از آن است که ممکن است جسدی در خودرو باشد.

از عموم مردم خواسته می شود تا آنجا که خدمات اورژانس در آنجا هستند از منطقه خودداری کنند.

کوردون ها در گوشه جاده Chapel Road و Ormiston Road و Stancombe Road و Chapel Road در جای خود قرار دارند.

تحقیقات آغاز شده و معاینه صحنه روز یکشنبه انجام می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>