پلیس در پاسخ به مرگ “غیر قابل توضیح” در حومه کریستچرچ

[ad_1]

درگذشت یک فرد در Spreydon ، Christchurch ، در روز چهارشنبه در حال حاضر به عنوان

مارتین دی رویتر / چیزها

درگذشت یک فرد در Spreydon ، Christchurch ، در روز چهارشنبه در حال حاضر به عنوان “غیرقابل توضیح” رفتار می شود. (عکس پرونده)

پلیس در حال پاسخ به مرگ ناگهانی در حومه کریستچرچ است.

افسران در حوالی ساعت 16/20 بعد از ظهر روز چهارشنبه در Macgibbon Place ، Spreydon به این حادثه پاسخ دادند.

سخنگوی پلیس گفت با مرگ “در این مرحله غیرقابل توضیح” رفتار می شود.

آمبولانس در محل حضور داشت ، اما سخنگوی سنت جان همه نظرات را به پلیس ارجاع داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>