پلیس به سمت حادثه آسیب خانواده در Feilding می شتابد. یک نفر زخمی شده است

[ad_1]

یک نفر پس از حادثه آسیب خانوادگی در Feilding به علت جراحات به بیمارستان منتقل شده است.

Marion van dijk / چیزها

یک نفر پس از حادثه آسیب خانوادگی در Feilding به علت جراحات به بیمارستان منتقل شده است.

یک نفر پس از حادثه آسیب خانواده در Feilding در بیمارستان بستری است.

مأموران ساعت 6 عصر روز چهارشنبه به یکی از املاک یورک سنت در شهر ماناواتو فراخوانده شدند.

سخنگوی پلیس گفت: یک نفر با جراحات به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت كه یك مرد 59 ساله بازداشت شد و روز پنجشنبه در دادگاه منطقه پالمرستون شمالی حاضر خواهد شد.

این مرد به اتهامات “مربوط به زخمی شدن به قصد جراحت” روبرو بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>