ویلی گیست به آشکارترین واقعه یکشنبه امروز نشستن و نشستن نگاه می کند

[ad_1]


در حالی که ویلی گیست آماده می شد پنج سال یکشنبه امروز را جشن بگیرد ، مجری تلویزیون به یاد ماندنی ترین مصاحبه های خود با اینا گارتن ، جوانا گینز ، دالی پرتون و بسیاری دیگر نگاه کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>