هنری کاویل با انتقاد از منتقدان در حالی که اعلام کرد “در عشق بسیار خوشحال است”

[ad_1]


هنری کاویل هنگام انتقاد از “خصومت” ای که در هفته های اخیر در شبکه های اجتماعی دیده است ، عکسی از خود و دوست دخترش ناتالی ویسکوزو را به اشتراک گذاشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>