نینا پارکر جزئیات طراحی لباس خیره کننده خود را در سال 2021 گلدن گلوب ارائه می دهد

[ad_1]


E! میزبان الهام بخش پشت لباس سیاه خیره کننده خود و اینکه چقدر در طراحی ظاهر نقش داشته است را نشان می دهد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>