نگرانی های جدی برای گم شدن نوجوان ولینگتون در طی یک هفته دیده نمی شود

[ad_1]

نگرانی هایی برای نوجوان گمشده ولینگتون مطرح شده است.

چیز

نگرانی هایی برای نوجوان گمشده ولینگتون مطرح شده است.

نگرانی های جدی برای یک نوجوان گمشده ، معروف به پارک تکرارو در مرکز ولینگتون ، که یک هفته دیگر دیده نشده است ، ایجاد شده است.

پلیس فقط این نوجوان را به عنوان یاسمن ، 17 ساله شناسایی کرد.

وی به شهرت در پارک Te Aro و مرکز ولینگتون معروف بود. پلیس گفت ، وی همچنین می تواند در حومه شرقی استراتمور ولینگتون یا در اوکلند باشد.

دوستان و خانواده که “نگراني جدي” از امنيت وي داشتند ، آخرين بار دوشنبه گذشته با ياسمن ديدار کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>