نائومی اولیندو مشترک است که گربه اش گیزمو درگذشت

[ad_1]


نائومی اولیندو در حال گرامی داشت از گربه فقیدش ، گیزمو است که آخر هفته درگذشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>