مسابقه: چقدر Legally Blonde را به خاطر می آورید؟

[ad_1]

چه چیزی ، مانند آن سخت است؟

امروز 20 سال از اولین ورود Legally Blonde به اکران سینما می گذرد ، و چه راهی بهتر از برگزاری یک مسابقه سرگرم کننده و ویروسی برای اینکه بتوانید بفهمید چه میزان از فیلم 2001 را به یاد دارید ، جشن می گیرد؟

بنابراین ، آیا شما Chihuahuas خود را از اتاق دادگاه می شناسید؟ آخرین فصل پرادا از فصل گذشته Balenciaga؟ بلوند شما از بلوند پلاتین شماست؟

فقط یک راه برای فهمیدن وجود دارد. واضح است که در مسابقه زیر شرکت کنید.

مسابقه را به اشتراک بگذارید تا نتایج خود را نشان دهید!


مسابقه: چقدر Legally Blonde را به خاطر می آورید؟
من ٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪٪ درست را بدست آوردم

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>