مسابقه: قسمت اول Friends را واقعاً چقدر خوب به خاطر می آورید؟

[ad_1]

این نمایش بود که نسلی را تعریف کرد.

به لطف اجرای مجدد مداوم ، Netflix و یک خط کش جذاب ، Friends با گذشت بیش از 15 سال از پخش آن ، همچنان قدرتمند است.

این یکی از آن نمایش هایی است که می توانیم بارها و بارها تماشا کنیم بدون اینکه خسته شویم.

بنابراین ، ما تصمیم گرفتیم که زمان آن فرا رسیده است که دانش دوستان خود را به آزمون بگذاریم.

خلبان برای اولین بار ما را با راشل ، جوی ، مونیکا ، فیبی ، چندلر و راس آشنا کرد – اما واقعیت چه قدر خوب به خاطر می آورید؟

15 س questionsال ، 15 شانس برای اثبات اینکه شما طرفدار نهایی Friends هستید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>