مرگ آپارتمان در اوکلند: نگهبان صحنه به عنوان پلیس در محل تحقیق در محل است

[ad_1]

پلیس با deaht رفتار غیرقابل توجیهی می کند.

آلدن ویلیامز / چیزها

پلیس با deaht رفتار غیرقابل توجیهی می کند.

پلیس پس از مرگ یک زن در یک آپارتمان در اوکلند در روز شنبه تحقیقات را آغاز کرده است.

سخنگوی پلیس گفت آنها کمی قبل از ساعت 6 عصر به آپارتمان های خیابان هابسون فراخوانده شدند.

آنها یک زن را در ساختمان پیدا کردند.

وی گفت که کارآگاهان در حال تعیین شرایط مرگ این زن هستند اما پلیس در حال درمان با مرگ غیرقابل توجیه است.

آیا بیشتر می دانید؟ ایمیل [email protected]

یک نگهبان صحنه در خارج از ساختمان در جای خود باقی است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>