مردی که پس از سقوط از قایق در رودخانه ساحل غربی گم شده است

[ad_1]

پلیس گفت که ساعت ها بعد زنگ خطر به دلیل مشکلات ارتباطی در منطقه بلند نشد.

اندی جکسون / چیزها

پلیس گفت که ساعت ها بعد زنگ خطر به دلیل مشکلات ارتباطی در منطقه بلند نشد.

یک مرد پس از سقوط از یک قایق به رودخانه اهورا در ساحل غربی مفقود شده است.

پلیس می گوید این فرد در حوالی ظهر به رودخانه افتاده و در ساعت 5.30 عصر روز یکشنبه مفقود شده است.

سخنگوی پلیس گفت: “به دلیل مشکلات ارتباطی در منطقه ، زنگ خطر نمی توانست زودتر بلند شود.”

یک عملیات جستجو از صبح دوشنبه آغاز می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>