مردی که به اتهام تهدید علیه سیمئون براون نماینده مجلس دستگیر شد

[ad_1]

سیمئون براون ، درست ، روز سه شنبه به پلیس شکایت کرد.

ROBERT KITCHIN / چیزهای دیگر

سیمئون براون ، درست ، روز سه شنبه به پلیس شکایت کرد.

یک مرد در رابطه با ادعاهای تهدید علیه نماینده مجلس ، سیمئون براون دستگیر شده است.

پلیس گفت که آنها سه شنبه شب از براون شکایتی در مورد تهدیدهایی که گفته می شود علیه وی انجام شده دریافت کردند.

روز شنبه یک جوان 22 ساله در کریستچرچ دستگیر شد.

وی قرار است روز پنجشنبه در دادگاه منطقه کریستچرچ حاضر شود و به اتهام تهدید به مرگ روبرو شود.

پلیس هنوز در حال تحقیق و تفحص بود و اظهار نظر دیگری در این باره نکرد تا وقتی که موضوع در دادگاه بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>