محدودیت های مه در فرودگاه اوکلند پس از شروع ابری برداشته شد

[ad_1]

محدودیت های مه در فرودگاه اوکلند برداشته شده است.

جان آنتونی / چیزها

محدودیت های مه در فرودگاه اوکلند برداشته شده است.

محدودیت های مه در فرودگاه اوکلند برداشته شده است.

محدودیت ها درست قبل از ساعت 8 صبح روز یکشنبه اعمال شد.

در حالی که محدودیت ها منجر به لغو یا تأخیر پروازها نمی شود ، به مسافران توصیه می شود وب سایت فرودگاه اوکلند را بررسی کنند.

بر اساس پیش بینی MetService ، ابر و مه صبحگاهی باید در یک روز خوب در اوکلند پاک شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>