لیندسی لوهان در ادای احترام به تولد از “فرشته” ناتاشا ریچاردسون تجلیل کرد

[ad_1]


در یک ادای احترام تأثیرگذار ، لیندسی لوهان از ناتاشا ریچاردسون فقید تجلیل کرد و کارهای آنها را در تله والدین به یاد آورد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>