فردی که در سانحه سقوط وایهاو در خلیج الفت به شدت زخمی شده است

[ad_1]

پلیس در ساعت 16.30 به تصادف بین یک کامیون و یک ماشین در جاده Galatea در Waiohau پاسخ می دهد.

جان کرک-اندرسون / چیزها

پلیس در ساعت 16.30 به تصادف بین یک کامیون و یک ماشین در جاده Galatea در Waiohau پاسخ می دهد.

یک نفر پس از تصادف در خلیج پلنت به شدت زخمی شد.

پلیس در ساعت 16.30 به تصادف بین یک کامیون و یک ماشین در جاده Galatea در Waiohau پاسخ می دهد.

یک نفر مصدومیت جدی دارد و این تصادف باعث مسدود شدن بخشهایی از جاده شده است.

به رانندگان توصیه می شود در صورت امکان از این منطقه خودداری کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>