عضو خدمه کانرز پس از “واقعه پزشکی مهلک” سر صحنه فیلم ، کشته شد

[ad_1]


نماینده شرکت تولید کننده Werner Entertainment در تاریخ 19 مارس فاش کرد که یکی از اعضای خدمه فنی The Conners پس از یک “حادثه مرگبار پزشکی” درگذشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>