شورشی ویلسون می گوید که او “امروز خبر بدی” را در میان مبارزات باروری دریافت کرده است

[ad_1]


شورشی ویلسون در تاریخ 2 مه با طرفداران خود گفت که “اخبار بد” مربوط به سفر باروری خود را دریافت کرده است. برای دیدن جزئیات و دیدن عکس احساسی وی به ادامه مطلب بروید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>