شاون جانسون به دنیا می آورد ، با اندرو ایست از پسر بچه استقبال می کند

[ad_1]


تنها چند روز به آغاز بازیهای المپیک توکیو باقی مانده است که شاون جانسون ، ژیمناست بازنشسته از ورود پسر بچه و همسرش اندرو ایست خبر داد. اطلاعات مربوط به نوزاد تازه متولد شده آنها را دریافت کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>