سیل کانتربری به صورت زنده: تخلیه ها در میان شرایط اضطراری منطقه ای

[ad_1]


همه 42 خانوار در شهر کوچک اسپرینگ فیلد تخلیه شده اند و برخی مناطق حاشیه رودخانه در منطقه وایماکاریری تخلیه شده اند که پیش بینی باران شدید تا بعد از ظهر روز دوشنبه است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>