سقوط جدی در گلوگاه Karangahake ، بخش SH2 دوباره بازگشایی شد

[ad_1]

تصادف جدی با اتومبیل و موتورسوار در بزرگراه ایالتی 2 بین کارانگهاکه و وایکینو اتفاق افتاد.

نقشه های گوگل

تصادف جدی با اتومبیل و موتورسوار در بزرگراه ایالتی 2 بین کارانگهاکه و وایکینو اتفاق افتاد.

نیروهای اورژانس برای سقوط جدی در گردنه کارنگاهکه فراخوانده شدند.

یک مسیر از بزرگراه ایالتی 2 بین کارانگهاکه و وایکینو در پی تصادف با اتومبیل و موتورسوار برای مدتی بسته شد.

پلیس حدود ساعت 3.25 عصر از وقوع این حادثه مطلع شد. از واحد تصادف جدی خواسته شده است که تحقیق کند. جاده حدود ساعت 5 عصر باز شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>