ستارگان پررنگ بهترین و بدترین لحظه های نمایش را انتخاب می کنند

[ad_1]


با پایان یافتن The Bold Type ، با برخی از ستاره های کیتی استیونز ، آیشا دی و مگان فهی ، برخی از اوج و فرودهای طرفداران Freeform را دوباره مرور کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>