زندگی و میراث DMX در هنگام برگزاری مراسم یادبود به یادگار مانده است

[ad_1]


دو هفته پس از مرگ DMX ، اعضای خانواده ، دوستان و هواداران در مراسم یادبود عمومی که در مرکز بارکلین بروکلین برگزار شد ، از زندگی و میراث وی تجلیل کردند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>