زنده: PM جدید می گوید: موارد جدید Covid-19 که به یک مورد MIQ مرتبط نیستند ، ویروس انگلستان است

[ad_1]


فیل گاف ، شهردار اوکلند در مورد قفل سطح 3 هشدار اوکلند صحبت می کند. نخست وزیر ، جاسیندا آردرن ، گفت که دولت تصمیم صحیحی را برای افزایش سطح هشدار پس از موارد جدید که به MIQ مرتبط نیست ، اتخاذ کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>