زنده: Melbourne Storm v Warriors – دور هفتم NRL

[ad_1]

Nicho Hynes از طوفان در بازی هفت دور NRL بین طوفان ملبورن و جنگجویان نیوزلند در AAMI Park ، در تاریخ 25 آوریل 2021 ، در ملبورن ، استرالیا یک گل می زند.

رابرت سیانفلون / گتی ایماژ

Nicho Hynes از طوفان در بازی هفت دور NRL بین طوفان ملبورن و جنگجویان نیوزلند در AAMI Park ، در تاریخ 25 آوریل 2021 ، در ملبورن ، استرالیا یک گل می زند.

Warriors در یک درگیری روز ANZAC در AAMI Park طوفان ملبورن را به دست می گیرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>