زنده: کمپین واکسیناسیون Covid-19 رسماً آغاز می شود

[ad_1]


با شروع جدی کار واکسیناسیون کشور ، قرار است مدیرکل بهداشت و درمان اشلی بلومفیلد جلسه توجیهی برگزار کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>