زنده: پلیس در مورد چاقو زدن Dunedin به روزرسانی می کند

[ad_1]

پس از چاقوکشی در یک سوپرمارکت Countdown در مرکز Dunedin ، پنج نفر زخمی شدند که سه نفر وخیم است.

همیش مک نیلی / چیزها

پس از چاقوکشی در یک سوپرمارکت Countdown در مرکز Dunedin ، پنج نفر زخمی شدند که سه نفر وخیم است.

در اثر ضربات چاقو در سوپرمارکت مرکز شمارش معکوس Dunedin در خیابان کامبرلند حدود ساعت 2:30 بعدازظهر سه نفر به شدت زخمی شدند و دو نفر دیگر نیز به شدت آسیب دیدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>