زنده: پرونده جدید Covid-19 مرتبط با خوشه اوکلند ؛ ساعتها در مرز اوکلند صف می ایستد

[ad_1]


“مورد O” توسط وزارت بهداشت به عنوان یک مورد جامعه توصیف شده است – اما در حال حاضر در قرنطینه است ، به عنوان یک تماس خانگی از موارد قبلی. در همین حال ، افرادی که به سمت اوکلند رانندگی می کنند تا پنج ساعت در صف های گرما رنج می برند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>