زنده: ولینگتون ممکن است پس از قرار گرفتن در معرض Covid-19 با قفل مواجه شود

[ad_1]


دکتر اشلی بلومفیلد می گوید: “همه چیز روی میز است” در پاسخ به تهدید Covid. وزارت بهداشت مکان های مورد علاقه خود را جمع می کند. دکتر Siouxsie Wiles به افراد پیشنهاد می کند که در خارج از خانه و در اطراف ماسک بزنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>