زنده: وضعیت اضطراری محلی در ولینگتون اعلام شد ، تورم های شدید یک شبه بیشترین تأثیر را دارد

[ad_1]

MetService

آخرین اخطارهای شدید هواشناسی MetService در حالی که یک انفجار سرد باعث صعود به کشور می شود.

انفجار سرد از قفسه یخی قطب جنوب در حال حرکت در سراسر کشور است که باعث برف جزیره جنوبی و باران شدید در بیشتر جزیره شمالی می شود.

امواج جاده پس از ساعت 9 شب سه شنبه در خلیج hihhiro در ساحل جنوبی ولینگتون شکسته شد.

راس گیبلین / چیزها

امواج جاده پس از ساعت 9 شب سه شنبه در خلیج onhhiro در ساحل جنوبی ولینگتون شکسته شد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>