زنده: وزارت بهداشت در مورد نگرش های واکسن Covid-19 پیش از شروع ،

[ad_1]

این آخرین روز از دوره اولیه قفل ضربه محکم و ناگهانی است ، امروز دولت در مورد مرحله بعدی تصمیم می گیرد.

وزیر پاسخ کوید ، کریس هیپکینز از مردم خواسته است که در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات بهداشت عمومی در شبکه های اجتماعی مراقب باشند.

KEVIN STENT / مواد

وزیر پاسخ کوید ، کریس هیپکینز از مردم خواسته است تا هنگام انتقال اطلاعات بهداشت عمومی در شبکه های اجتماعی ، مراقب باشند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>