زنده: هیچ مورد جدیدی از Covid-19 در جامعه وجود ندارد زیرا 21 ارتباط نزدیک MIT شناسایی شده است

[ad_1]


ردیابی تماس دانشگاه MIT Manukau 21 تماس نزدیک جدید Case M را شناسایی کرده است ، زیرا اعلام شده هیچ مورد جدیدی از جامعه برای گزارش در روز دوشنبه وجود ندارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>