زنده: هشدار تسونامی پس از وقوع زلزله “شدید” در سواحل NZ

[ad_1]


آژانس ملی مدیریت اضطراری کشور پس از زلزله M7.1 می گوید: “امواج به احتمال زیاد ساعتهای زیادی ادامه خواهد یافت” و در برخی مناطق طغیان ساحل امکان پذیر است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>